Add your deal, information or promotional text

Prohlášení o zpracování osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji tímto výslovný souhlas (dále jen „Subjektu údajů“) společnosti RR Medical s.r.o., se sídlem Jihlavská 671/7, 664 41 Troubsko, IČ: 01999541, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 79982 (dále jen „Správce“ nebo „Společnost“) (uveďte osobní údaje dle skutečnosti) se zpracováním osobních údajů v rozsahu a za podmínek uvedených níže.

Jméno a příjmení

E-mail

Pracoviště

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel „zasílání informačních materiálů“.  Údaje budou správcem zpracovány po dobu do odvolání souhlasu.


S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje uvedené výše.


Dle GDPR máte právo:

vzít souhlas kdykoliv zpět,

požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování.

Search