Add your deal, information or promotional text

V čem nás výzkum ujistil?

  • Aniball je bezpečný, nezpůsobuje dilataci pochvy ani inkontinenci. Pomáhá předcházet poranění hráze, snižuje riziko epiziotomie o 60 % (British Journal of Midwifery, February 2023, Vol 31, No 2). Cílem nácviku NENÍ mechanické rozšíření porodních cest. Velikost dosažená během tréninku je irelevantní.

  • Aniball by měl být pravidelně používán také po skončení šestinedělí. Přispívá k obnovení funkce pánevního dna a prevenci inkontinence v pozdějším věku.

Prospektivní kohortová studie "Investigating antenatal pelvic floor training using a vaginal balloon device in Czech women" provedená Dr. Fouskem a kol., po 6 letech intenzivního výzkumu publikovaná v prestižním časopise British Journal of Midwifery, (February 2023, Vol 31, No 2).

Ze studie vyplývá, že předporodní příprava pánevního dna se zdravotnickým prostředkem Aniballod 36. týdne těhotenství u žen rodících hlavičkou v termínu snižuje výskyt epiziotomií (případy: 34 % vs. kontroly: 59 %; P = 0,007)a celkový počet porodních poranění (80 vs. 97 %, P = 0,005).

ZADÁNÍ STUDIE

  • Tato studie zkoumala výsledky porodů u českých prvorodiček rodících v termínu spontánně vaginálně hlavičkou a srovnávala rozdíly mezi ženami cvičícími s Aniballem a necvičícími.

HLAVNÍ VÝSTUPY

  • Studie dospěla k závěru, že Aniball pomáhá předcházet poranění hráze nástřihem.Potvrdila také, že je Aniball bezpečný- jeho používání nezvyšuje riziko poškození pánevního dna a nezpůsobuje tak urogynekologické potíže v pozdějším období. Mezi oběma skupinami nebyl zjištěn rozdíl ve výskytu poranění pánevního dna (avulze svalu levator ani). Vyvrátila tak obavy odpůrců, že Aniball narušuje integritu pánevního dna a zhoršuje kvalitu života ženy po porodu.

Další důležité nálezy:

~ FREKVENCE CVIČENÍ
Častější cvičení nevede k dalšímu snížení počtu porodních poranění či zlepšení jejich spektra. Naopak méně časté cvičení (obden) se jeví jako přínosnější.

~ OBVOD BALONKU
Nejčastější maximální obvod balonku byl 25 cm - což potvrzuje, že není žádoucí balonek nafukovat více. Cílem tréninku je nácvik uvolnění pánevního dna a nikoliv dosažení co největšího obvodu balonku.

~ KVALITA ŽIVOTA PO PORODU
Cvičící ženy neuváděly snížení kvality života (ve smyslu inkontinence či sexuální dysfunkce) po porodu. Naopak stresovou inkontinenci a zhoršení kvality milostného prožitku po porodu udávalo více žen necvičících: stresovou inkontinenci (p = 0,066) a sexuální dysfunkce (p = 0,14).

Analýza příčin vyřazení žen ze studie po porodu navíc odhalila nesignifikantní snížení počtu vaginálních extrakčních operacíu cvičících žen (6,8 % vs. 17,3 %, p = 0,0895). Tento zajímavý vedlejší poznatek by mohl být podnětem k dalšímu výzkumu možných benefitů používání balonku?

Search