Add your deal, information or promotional text

Informace o použití cookies​

1. ÚVODNÍ INFORMACE

2. COOKIES SOUBORY

3. POSTUP ODSTRANĚNÍ SOUBORŮ COOKIE

4. NUTNÉ COOKIES

5. STATISTICKÉ COOKIES

6. MARKETINGOVÉ COOKIES

 

1. ÚVODNÍ INFORMACE

Účelem tohoto dokumentu je vysvětlení způsobu, jakým je pracováno s cookies a jinými obdobnými nástroji a plnění úplné informační povinnosti dle účinné právní úpravy.

Provozovatel webu a správce osobních údajů:

Společnost RR Medical s.r.o., se sídlem Jihlavská 671/7, 664 41 Troubsko, IČ: 01999541, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 79982 (dále jen „Správce“ nebo „Společnost“).

 

Kontaktní údaje:

Adresa pro doručování: RR Medical s.r.o., Vintrovna 478/5b, 664 41 Popůvky, adresa elektronické pošty aniball@aniball.cz, telefon +420 734 751 794. Společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. COOKIES SOUBORY

Za účelem zlepšení fungování webové stránky, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá Správce na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači nebo mobilním zařízení, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.

Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky na úroveň identifikačních údajů jako jsou jméno a příjmení. Druhy cookie souborů, které společnost Správce shromažďuje na svých webových stránkách:

Nutné = jedná se o nezbytné nástroje, které jsou potřebné k tomu, aby byla webová stránka funkční a použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies.

Právním základem pro zpracování osobních údajů u těchto cookies je plnění smlouvy. Tyto cookies není možné odmítnout.

Statistické = Statistické cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby porozuměli, jak návštěvníci používají webové stránky. Tyto nástroje sbírají informace a data o uživatelích, jejich přístrojích a využívání webové stránky, to vše bez toho aniž by docházelo k přímé identifikaci uživatele v podobě jména a příjmení. Právním základem pro zpracování osobních údajů je souhlas, který je dobrovolný a je možné jej kdykoliv odmítnout  kliknutím na ikonu v levém dolním rohu

Marketingové = Marketingové cookies jsou používány pro sledování návštěvníků na webových stránkách se záměrem zobrazit reklamu, která je relevantní a zajímavá pro jednotlivého uživatele a tímto hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran. U těchto cookies obvykle dochází k předání údajů o zobrazení třetím stranám včetně předání mimo EU – více viz informace dále u jednotlivých druhů. Právním základem pro zpracování osobních údajů je souhlas, který je dobrovolný a je možné jej kdykoliv odmítnout  kliknutím na ikonu v levém dolním rohu.

Cookies je také možné členit na typově takto:

 • Relační cookie – dočasné a zůstávají uloženy v zařízení do opuštění webové stránky;
 • Permanetní cookie (login) – slouží pro trvalé přihlášení zákazníka. Cookie je uchovávána po dobu [vypršení session] nebo do odhlášení;
 • Cookies třetích stran – Google Analytics pro získání statistických informací | expirace dle nastavení prohlížeče, popřípadě do odstranění.

3. POSTUP ODSTRANĚNÍ SOUBORŮ COOKIE

Soubory cookie a údaje uložené o vaší osobě můžete vždy odstranit.

Odmítnout cookies a změnit jejich nastavení je možné kdykoliv kliknutím na ikonu v levém dolním rohu.

Postup odstranění souborů cookie v prohlížeči naleznete v odkazech níže:

 • Internet Explorer – https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies
 • Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
 • Opera – http://help.opera.com/Windows/9.64/cs/cookies.html
 • Safari – https://support.apple.com/cs-cz/HT201265
 • iPhone, iPad a další Apple zařízení – https://support.apple.com/cs-cz/HT201265
 • Flash cookies (pro všechny prohlížeče) – http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html
 • Zařízení s Android – https://reknijak.cz/mobily/android/jak-vymazat-cookies-a-historii-na-android-telefonu/

4. NUTNÉ COOKIES 

COOKIEBOT

Druh: nutné

Účel: nástroj pro zajištění získání volby uživatele ohledně využití cookies a jiných obdobných nástrojů, evidenci této volby a změny nastavení.

Právní základ pro uchování dat: plnění smlouvy, bez tohoto nástroje není možné webovou stránku využít.

Kategorie užitých osobních údajů: síťové identifikátory, IP adresa, identifikátor zařízení, údaje o volbě souhlasu, datum a čas volby, změny nastavení.

Doba uchování: 1 rok.

Příjemci: Usercentrics A/S, Havnegade 39, 1058 Copenhagen, Denmark.

Podmínky třetí strany: https://www.cookiebot.com/en/privacy-policy/

Google, play.google.com, www.youtube.com

Druh: nutné

Účel: používají se ke zjištění, zda návštěvník přijal marketingovou kategorii v banneru cookie. Tento soubor cookie je nezbytný pro soulad webových stránek s GDPR. (Doba uchování: 2 roky). K rozlišení mezi lidmi a roboty. To je pro web přínosné, aby mohl vytvářet platné zprávy o používání jejich webu. (Doba uchování: trvale). 

Právní základ pro uchování dat: plnění smlouvy, bez tohoto nástroje není možné webovou stránku využít.

Kategorie užitých osobních údajů: síťové identifikátory, IP adresa, identifikátor zařízení, datum a čas volby, změny nastavení.

Doba uchování: 2 roky/trvale.

Příjemci: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Předání mimo EU: Předání do USA. Jako vhodné záruky jsme uzavřeli standardní smluvní doložky v souladu s článkem 46 GDPR.

Podmínky třetí strany: https://policies.google.com/privacy

Aniball

Druh: nutné

Účel: slouží ke kontrole, zda prohlížeč uživatele podporuje soubory cookie. (Doba uchování: 1 den). Používá se v kontextu s platformou Shopify. Soubor cookie umožňuje vlastníkovi webových stránek implementovat nebo měnit obsah webových stránek v reálném čase. (Doba uchování: trvale). Používá se ke zjištění, zda návštěvník přijal marketingovou kategorii v banneru cookie. Tento soubor cookie je nezbytný pro soulad webových stránek s GDPR. (Doba uchování: 2 roky).

Právní základ pro uchování dat: plnění smlouvy, bez tohoto nástroje není možné webovou stránku využít.

Kategorie užitých osobních údajů: síťové identifikátory, IP adresa, identifikátor zařízení.

Doba uchování: 1 den/2 roky/trvale.

5. STATISTICKÉ COOKIES 

Google Analytics

Druh: statistické cookies.

Účel: Webová analýza návštěvnosti stránek, klikání na odkazy a ověření způsobů, jakým jsou stránky využívány včetně reportů o využití služeb a aktivitě. K analýze webových stránek pomocí cookies souborů používá Správce službu také Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“). Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách Správce nastavena, dochází před přenosem dat na server

Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).

Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.

Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše, a dále pak i kliknutím na následující odkaz, čímž bude do počítače umístěn tzv. opt-out-cookie, který zamezí budoucímu ukládání údajů o návštěvě na webové stránce;

V rámci služby Google Analytics využívá Správce i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak může návštěvníkům svých webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější.

Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek Správce vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde.

Právní základ pro uchování dat: souhlas, který může být kdykoliv odvolán v nastavení cookies.

Kategorie užitých osobních údajů: síťové identifikátory, údaje o aktivitě a využití stránek, statistiky, výkon, údaje o čase užití a zařízení a další statistické informace ohledně návštěvnosti.

Doba uchování: životnost cookies je 12 měsíců a maximální doba uchování je 26 měsíců.

Příjemci: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.Předání mimo EU: Předání do USA. Jako vhodné záruky jsme uzavřeli standardní smluvní doložky v souladu s článkem 46 GDPR.

Podmínky třetí strany: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html

6. MARKETINGOVÉ COOKIES

META

Druh: marketingové cookies.

Účel: používá Facebook k poskytování řady reklamních produktů, jako jsou nabídky v reálném čase od inzerentů třetích stran.

Právní základ pro uchování dat: souhlas, který může být kdykoliv odvolán v nastavení cookies.

Kategorie užitých osobních údajů: síťové identifikátory, IP adresa, identifikátor zařízení.

Doba uchování: 3 měsíce.

Příjemci: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Předání mimo EU: Předání do USA. Jako vhodné záruky jsme uzavřeli standardní smluvní doložky v souladu s článkem 46 GDPR.

Podmínky třetí strany: https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0

Google

Druh: marketingové cookies.

Účel:používá Google AdSense k experimentování s účinností reklamy na webových stránkách využívajících jejich služby. (Doba uchování: 3 měsíce).
Používá Google DoubleClick k registraci a hlášení akcí uživatele webových stránek po zhlédnutí nebo kliknutí na jednu z reklam inzerenta za účelem měření účinnosti reklamy a zobrazování cílených reklam uživateli. (Doba uchování: 1 rok).
Shromažďuje údaje o chování návštěvníků z více webových stránek, aby mohl prezentovat relevantnější reklamu – To také umožňuje webové stránce omezit počet zobrazení stejné reklamy. (Doba uchování: po vypršení nebo odhlášení).
Registruje jedinečné ID, které identifikuje zařízení vracejícího se uživatele. ID se používá pro cílené reklamy. (Doba uchování: 6 měsíců).

Právní základ pro uchování dat: souhlas, který může být kdykoliv odvolán v nastavení cookies.

Kategorie užitých osobních údajů: síťové identifikátory, IP adresa, identifikátor zařízení.

Doba uchování: 3 měsíce/6 měsíců/ 1 rok.

Příjemci: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Předání mimo EU: Předání do USA. Jako vhodné záruky jsme uzavřeli standardní smluvní doložky v souladu s článkem 46 GDPR.

Podmínky třetí strany: https://policies.google.com/privacy

Youtube

Druh: marketingové cookies.

Účel: používá se ke sledování interakce uživatele s vloženým obsahem.
Nezbytné pro implementaci a funkčnost videoobsahu YouTube na webu.

Právní základ pro uchování dat: souhlas, který může být kdykoliv odvolán v nastavení cookies.

Kategorie užitých osobních údajů: síťové identifikátory, IP adresa, identifikátor zařízení.

Doba uchování: do vypršení nebo odhlášení.

Příjemci: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Předání mimo EU: Předání do USA. Jako vhodné záruky jsme uzavřeli standardní smluvní doložky v souladu s článkem 46 GDPR.

Podmínky třetí strany: https://policies.google.com/privacy3

Search