Add your deal, information or promotional text

Přirozený porod

 • 3 Min čtení

Koncepce přirozeného porodu je vyústěním kritiky modelu lékařsky vedeného porodu. Termín „přirozený porod“ zpopularizoval v osmdesátých letech minulého století britský porodník francouzského původu Michel Odent svou knihou Znovuzrozený porod. Knihu napsal po svých několikaletých zkušenostech s porody vedenými odlišným způsobem, než běžným lékařským.

Základní princip této filosofie vychází ze schopnosti matky porodit své dítě sama, bez nutnosti direktivního vedení a medikace. Přirozený porod je porod, který se rozbíhá a probíhá samovolně bez vnějších zásahů. Žena podle svých instinktů sama určuje jeho průběh. Zdravotnický personál se snaží ženě pomoci, porod ulehčit, podpořit ji a povzbudit. Není tu proto, aby jí diktoval, co má dělat, jak se má položit, kdy má tlačit, že má být potichu apod. Personál se u přirozeného porodu snaží zasahovat minimálně a nerušit intimní prostředí porodu, respektuje intuitivní chování rodičky. Vychází vstříc přáním a požadavkům rodičky, což podporuje pozitivní emoce a přispěje k porodu bez stresu a strachu. Personál se vyhýbá analgezii a anestézii, aby nenarušil přirozenou hormonální rovnováhu.

Výzkumem se zjistilo, že pokud je žena zdravá, proběhne porod velmi pravděpodobně normálně a bez komplikací. Jediné, co je během porodu opravdu nutně třeba, je pečlivé pozorování, aby bylo možné odhalit eventuální nastupující komplikaci a tak včas zasáhnout. Zkušená porodní asistentka nebo lékař dokážou pozorováním zjistit, zda je matka i dítě v pořádku, nebo zda je třeba bedlivějšího sledování nebo léčby. Faktem je, že ačkoli je porod jako takový proces přirozený, může se vyskytnout komplikace, a odborník – lékař nebo porodní asistentka se pro ženu stanou nezbytnými.

Při přirozeném porodu

 • je rodičce umožněn zcela volný pohyb během první i druhé doby porodní
 • žena sama zvolí polohu ve vypuzovací fázi porodu
 • pomáhá rodičce aktivně její partner
 • se neprovádí holení rodidel ani klystýr
 • se nástřih hráze (epiziotomie) neprovádí rutinně
 • se nepoužívají prostředky k urychlení porodu
 • se nepoužívají tzv. bezbolestné metody (epidurální analgézie)
 • v případě zvýšeně vnímané bolesti se namísto léků užívají přírodní metody tišení bolesti (masáže, sprcha, změny polohy)
 • je ihned po porodu dítě vloženo do náruče matky k zajištění důležitého prvního kontaktu dítěte s matkou
 • po nezbytném ošetření dítěte po porodu je dítě již trvale ponecháno u matky

Pro koho je přirozený porod vhodný?

Přirozený porod volí ženy zvyklé na aktivní přístup k péči o své zdraví, které roli odevzdaných pacientek odmítají. Věří, že přirozené porodní mechanismy včetně bolestí mají smysl, cítí se za porod odpovědné a chtějí jen naplno prožít. Nejednou v něm spatřují i mimořádnou duchovní příležitost.

Žena, která uvažuje o přirozeném porodu, by měla vědět, že přirozené porody nejsou určeny pro všechny a že je lze doporučit pouze ženám, které:

 • splňují základní podmínku, že u nich proběhlo normální těhotenství, které avízuje normální porod
 • mají zájem aktivně se na průběhu porodu podílet
 • chtějí samy zvládnout a regulovat svůj porod
 • mají intuitivní jistotu, že porod zvládnou
 • odmítají porod pod direktivním lékařským vedením
 • snášejí dobře bolest
 • nevyžadují analgetika ani urychlovače porodu

Přirozený porod volí ženy zvyklé na aktivní přístup k péči o své zdraví, které roli odevzdaných pacientek odmítají. Věří, že přirozené porodní mechanismy včetně bolestí mají smysl, cítí se za porod odpovědné a chtějí jej naplno prožít. Nejednou v něm spatřují i mimořádnou duchovní příležitost.

Žena, která uvažuje o přirozeném porodu, by měla vědět, že přirozené porody nejsou určeny pro všechny a že je lze doporučit pouze ženám, které jsou celkově zdravé a u nichž se, stejně jako u jejich miminek, nevyskytují žádné předem odhadnutelné porodní komplikace, prošly pečlivou předporodní přípravou, přirozenému porodu dospěly na základě vlastní, zcela dobrovolné a informované volby.

A pro koho naopak vhodný není?

Není naopak vhodný pro ty ženy, které jsou pasivní, úzkostné, nesamostatné nebo psychicky labilní, přesvědčené, že porod samy nezvládnou. Pro ty, které věří institucím a autoritám víc než samy sobě.

Přednosti klasického porodnictví jsou neoddiskutovatelné, dojde-li v těhotenství či při porodu ke komplikacím. V takových případech zachraňují lékaři životy. Zkušenou lékařskou pomoc potřebují také předčasně narozené děti nebo ženy, které mají vážnou zdravotní komplikaci.

Moderní medicína má však svá úskalí. Lékaři s vidinou co možná nejrychlejšího porodu zapomínají, že spontánně rodící žena potřebuje hlavně klidné plynutí času a laskavé zacházení.

 

Search